Виготовлення та монтаж площадок для обслуговування технологічного устаткування